תמצית השיעור

נלמד לזהות צלעות מקבילות ומאונכות במרובע, ונפתור תרגילים בנושא.