תמצית השיעור

תרגילים בנושא: מיקום ספרת היחידות, העשרות, המאות והאלפים במספר