תמצית השיעור

נחזור על ספרת היחידות, העשרות, המאות והאלפים במספר