תמצית השיעור

נפתור יחד מבחן עם שאלות בנושאים: מבנה עשרוני,