תמצית השיעור

נמצא מהו המרחק בין 2 המספרים על הישר נחלק את המרחק במספר הדילוגים