תמצית השיעור

נלמד מהם גופים הנדסיים ומהי צורה מישורית.