תמצית השיעור

נפתור תרגילים על משולשים שונים ונלמד לזהות אותם לפי הצלעות והזויות.