תמצית השיעור

נלמד על תכונות המקבילית, המעויין והמלבן.