תמצית השיעור

נגדיר ונלמד לזהות צלעות נגדיות וסמוכות במרובע ונפתור תרגילים בנושא.