תמצית השיעור

נלמד מהי זוית סמוכה ומהי זוית נגדית ונפתור תרגילים בנושא.