תמצית השיעור

נלמד מהי ההגדרה של ישרים מקבילים ומאונכים ונפתור תרגילים בנושא.