תמצית השיעור

הסבר על הקשר של השבר על ציר המספרים ופתירת תרגילים בעזרתו.