תמצית השיעור

נפתור שאלות - עם שימוש בשברים פשוטים - בעזרת ציורים מתאימים