תמצית השיעור

הסבר מהות השבר ופתירת תרגילי שברים בעזרת ציורים.