תמצית השיעור

שאלות מילוליות בהן ידוע מספר החלקים ויש למצוא את גודלו של כל חלק