תמצית השיעור

שאלות מילוליות בהן ידוע גודל החלק ויש למצוא כמה חלקים כאלה ניתן לקבל.