תמצית השיעור

שאלות מילוליות בהן נמצא כמה קבוצות בעלות גודל שווה יש לנו.