תמצית השיעור

נלמד על כללים של התחלקות מספר מסויים ל - 2, 5 ו - 10