תמצית השיעור

תרגילי חילוק של מספרים שלמים בעשרות ובמאות שלמות,