תמצית השיעור

נפתור תרגילים עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.