תמצית השיעור

המשך השיעור הקודם שמסביר את דרך הפתרון של שאלות מילוליות בכפל.