תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בכפל ונסביר את פתרון השאלות בעזרת ציורים.