תמצית השיעור

נסביר על כפל בטור/במאונך עם שימוש בהמרה וללא שימוש בהמרה.