תמצית השיעור

שאלות מילוליות בכפל בעשרות ובמאות שלמות