תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: כפל בעשרות ובמאות