תמצית השיעור

נפתור בעיות ותרגילי כפל בעשרות ובמאות שלמות.