תמצית השיעור

נשווה בין מספרים דו ספרתיים ותלת ספרתיים עם פעולת כפל ביניהם.