תמצית השיעור

נפתור תרגילים עם שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג בפעולת הכפל.