תמצית השיעור

נלמד על משמעותו של הכפל וכיצד להפוך תרגילי חיבור לכפל וההיפך.