תמצית השיעור

נלמד כיצד להתאים את הסימנים המתאימים להשוואה בין מספרים שונים.