תמצית השיעור

נלמד על סדרות עולות ויורדות וכיצד מזהים אותן.