תמצית השיעור

תרגילים בנושא: המבנה העשרוני של מספר - פירוקו לספרת היחידות והעשרות.