תמצית השיעור

במספר 400 יש 4 מאות שלמות. אין בו עשרות ויחידות בודדות.