תמצית השיעור

נסביר כיצד יש לחבר ולחסר בטור עם פירוק המספר ליחידות ולעשרות.