תמצית השיעור

נסביר כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור.