תמצית השיעור

נלמד כיצד מבצעים פריטה בתרגילי חיסור.