תמצית השיעור

נלמד על חיבור בטור/במאונך עם המרה בעזרת ציורי מטבעות של שקלים.