תמצית השיעור

נראה כיצד יש לגשת לפתירת שאלות מילוליות בחיבור.