תמצית השיעור

מבחן תחילת שנה - נחזור על החומר שלמדנו בכיתה א' ונראה מה אנו זוכרים.