תמצית השיעור

נבחן את הנפח של גוף כלשהו, בעזרת מספר הקוביות שנכנסות בו.