תמצית השיעור

נבדיל בין ציור של גוף תלת מימדי לבין ציור של צורה מישורית