תמצית השיעור

נלמד למיין משולשים לפי הצלעות והזוויות שלהן.