תמצית השיעור

נלמד כיצד למיין משולשים לפי הצלעות ולפי הזויות.