תמצית השיעור

נלמד מהי מקבילית ומהם המאפיינים שלה.