תמצית השיעור

נלמד לזהות ולשרטט את האלכסונים של מצולעים שונים.