תמצית השיעור

נלמד לזהות צלעות נגדיות ומקבילות במצולעים.