תמצית השיעור

נלמד כיצד לזהות ישרים מקבילים ומאונכים במישור.