תמצית השיעור

מיון מרובעים לפי צורה, זוויות, תכונה וגודל הצלעות.