תמצית השיעור

תרגילים בנושא: זווית קהה, חדה וישרה.