תמצית השיעור

נלמד על מיון המצולעים לפי מספר הצלעות.